Navigatie

Evidence rapport hyponatriëmie correctiesnelheid

Uit Richtlijn elektrolytstoornissen

Ga naar: navigatie, zoeken


Woo et al. beschreven geleidelijke corectie bij patiënten met hyponatriëmie, opgenomen op een neurologische afdeling. Deze patiënten kregen hypertone saline volgens een vast protocol (3% NaCl). Hierbij bereikten de meeste patiënten snel een natriumwaarde binnen de normale range. De auteurs concluderen dat het een veilig en effectief protocol is, maar helaas zijn de data niet vergeleken met andere protocollen [Woo, 2009].
Uit een ander onderzoek, onder een beperkt aantal patiënten opgenomen op de intensive care, bleek dat centrale pontiene myelinolyse frequent voorkomt bij patiënten na ernstige hyponatriëmie, ook wanneer deze hyponatriëmie langzaam gecorrigeerd is. Hypokaliëmie bleek bij deze patiënten een predisponerende factor voor het optreden van deze demyelinisatie [Heng, 2007].