Navigatie

Evidence tabel hyponatriëmie hersenoedeem

Uit Richtlijn elektrolytstoornissen

Ga naar: navigatie, zoeken
Auteur (jaartal)
Niveau van bewijs
Studietype
Beschrijving
Claffey (2011)
D
Case report
Vrouw, 26 jr, op 1e hulp binnengebracht na consumptie veel water en XTC, slaperig, niet tot verstrekken info in staat. Bloeddruk 102/52. Na: 126, K: 3,1, Cl: 92, sOsmol: 265. Geen alcohol, wel amfetaminen. Na 2 uur: mentale status achteruit, GCS: 3 en pulmonair en cerebraal oedeem. Behandeling: saline infuus 125 ml/uur en 30 g mannitol iv per 6 uur. Daarna ernstiger elektrolytstoornissen en nierfalen. 48 uur na binnenkomst op 1e hulp: hersendood.
Dvir (2009)
D
Case report
Vrouw, 71 jr, opgenomen op psychiatrische afdeling vanwege depressie. Behandeling met 10 mg paroxetine (SSRI), op 2e dag serum Na: 133. 2e dosering 10 mg paroxetine. Na 6 uur: klachten misselijk, hoofdpijn. Op 3e dag: overgeven en 3e dosis 10 mg paroxetine. Na 4 uur: verwarde patiënt. Op CT ernstig hersenoedeem zichtbaar. Serum Na: 109, K: 3,3, sOsmol 230, ureum: 22. Diagnose: hyponatriëmie gerelateerd hersenoedeem. Behandeling: 120 ml 3% hypertone oplossing. Geen verbetering. Nieuw lab.OZ: diagnose SIADH vanwege behandeling met SSRI. Staking behandeling paroxetine. Behandeling: 1 L isotone saline iv. Verbetering serum Na, maar geen neurologische vooruitgang. Volgende dag: opnieuw 1 L saline iv. 36 uur na diagnose: verward, maar bij bewustzijn. Serum Na: 120, K: 12. Daarna alleen vloeistofrestrictie. Na 60 uur: serum Na: 132, op CT slechts mild hersenoedeem. 2 wkn na diagnose: serum Na: 141
Kashyap (2006)
D
Case report
Vrouw, 33 jr, collaps na cross country run van 35 km, overgeven, misselijkheid, schuimend sputum, zwakke reactie op pijn stimuli, extensieve longcrepitaties. Zuurstofsaturatie: 64%, serum Na: 119, K: 4,2, Cl: 94. Pulmonair oedeem, beademing. Diagnose: hyponatriëmische encephalopathie met pulmonair oedeem. Op CT: hersenoedeem. Behandeling: hypertone saline 514 mmol/L. Serum Na: in 10 uur naar 130. Na normaal saline infuus: normaal Na. Na 18 uur: genezing long- en hersenoedeem.
Schreiber (2004)
D
Case report
Vrouw, 50 jr, naar ICU na verwarring ontwikkeld na chirurgische ingreep, Von Willebrand ziekte in anamnese. Patiënt: lethargisch, gedesoriënteerd, trillend, slechte pupilreflexen. Op CT: hersenoedeem. Lab: hyponatriëmie, hypokaliëmie, hypochloremie, hypo-osmolaliteit. Patiënt was voor chirurgie behandeld met desmopressine 0,3 µg/kg iv 2 dd 2 dgn, ook 2 dgn na OK. Patiënt klaagde over misselijkheid en werd comateus gevonden. Desmopressine werd gestaakt en hypertone saline (3%, 60 ml/uur 4 uur) toegediend. In volgende 48 uur: compleet herstel zonder restverschijnselen.
Yalcin-Cakmakli (2010)
D
Case report
Case 1: vrouw, 33, bewusteloos naar 1e hulp. Patiënt nam 10mg/dag escitalopram voor depressie gedurende 10 mnd, tot 5 dgn geleden. Laatste 5 dgn ornidazole. 4 uur voor opname op 1e hulp: echo onderbuik waarvoor 5-6L water was gedronken. Patiënt was misselijk en moest overgeven en had dove arm, been en lip. Daarna: slaperig. Vervolgens: angstig, zweten en trillen en grote epileptische aanval. Lab.OZ: hyponatriëmie (122 mEq/L), laag bloed ureum (4,6 mg/dl). Urine Na: 82, sOsmol: 285/kg. Op CT: diffuus hersenoedeem. Goede reactive op waterrestrictie en zoutsuppletie, na 18 uur normale Na levels. Symptomen verdwenen en geen neurologische restschade
Case 2: vrouw, 19, naar 1e hulp vanwege plotseling diffuse hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, moeheid en verwardheid. Symptomen ontstaan 2 uur na echo onderbuik, waarvoor 3 L water was gedronken. Neurologisch OZ: lethargie, facialisparese, hemiparese. Hyponatriëmie (126), hypokaliëmie (3,4) en anemie (11,2g/dl), sOsmol: 262/kg. Op CT: hersenoedeem. Na verhoging serum Na tot 136 in 16 uur dramatische verbetering neurologisch beeld. Herstel zonder restschade

Afkortingen: µg = microgram, Cl = chloride, dgn = dagen, dl = deciliter, g = gram, GCS = Glasgow Coma Scale, ICU = intensive care unit, iv = intraveneus, jr = jaar, K = kalium, kg = kilo-gram, km = kilometer, L = liter, lab = laboratorium, mEq = milliEquivalent, mg = milligram, ml = milliliter, Na = natrium, OK = operatie, OZ = onderzoek, SIADH = syndroom van ,inadequate secretie van antidiuretisch hormoon, sOsmol = serumosmolaliteit, SSRI = selective serotonin reuptake inhibitor = selectieve serotonine-heropnameremmer, wkn = weken