Navigatie

Verantwoording literatuurselectie

Uit Richtlijn elektrolytstoornissen

Ga naar: navigatie, zoeken

De met de literatuursearch gevonden literatuurreferenties zijn op basis van abstracts beoordeeld. Dit heeft geleid tot een selectie van de geschikte referenties. Van deze referenties zijn de artikelen full-tekst opgevraagd. De beschikbare full-tekst artikelen zijn systematisch beoordeeld op kwaliteit en inhoud. Ook op basis van de fulltekst artikelen is geselecteerd. De literatuurbeoordeling van deze artikelen staat per onderwerp vermeld in bijlage 4. Per onderwerp is in de hoofdtekst van de richtlijn een korte samenvatting van de bevindingen gegeven.
Om de literatuur te selecteren is gebruik gemaakt van een aantal criteria:

 • Allereerst is inhoudelijk op het onderwerp geselecteerd: referenties waarvan duidelijk was dat ze niet over het onderwerp van de literatuursearch gingen, zijn geëxcludeerd (bijv. referenties over calciumtekorten)
 • Referenties waarin aan voedingsproblematiek gerelateerde elektrolytstoornissen werden behandeld en waarbij de studies waren uitgevoerd in landen die qua voedings- en hygiëne omstandigheden niet vergelijkbaar zijn met de situatie in Nederland, zijn geëxcludeerd (bijv. studies bij zuigelingen in Jamaica)
 • In de bestanden over hypokaliëmie in combinatie met hypomagnesiëmie zijn abstracts over het Gitelman syndroom geëxcludeerd.
 • Referenties over dier- en plantstudies zijn geëxcludeerd
 • Editorials, letters en comments zijn geëxcludeerd
 • Referenties waarvan het zeker was dat het narratieve reviews betrof, zijn geëxcludeerd. Referenties waarbij dit niet zeker was, zijn voor de zekerheid opgevraagd. Hierbij is bij de full-tekst kritisch beoordeeld of het systematisch onderzoek betreft
 • Case reports en case series (van minder dan 10 patiënten) zijn geëxcludeerd, behalve bij de onderwerpen demyelinisatie en hersenoedeem van het hoofdstuk hyponatriëmie
 • Richtlijnen gepubliceerd voor 2006 zijn geëxcludeerd
 • Systematische reviews gepubliceerd voor 2001 zijn geëxcludeerd
 • Studies gepubliceerd in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn geëxcludeerd (ondanks dat dit als searchcriterium was opgegeven, zijn toch een aantal anderstalige artikelen gevonden in de literatuursearch)
 • Studies waarbij alleen kinderen deelnamen, zijn geëxcludeerd.
 • Bij het onderwerp hyponatriëmie zijn na selectie een aantal artikelen van ‘subonderwerp’ gewisseld. Ook werden hierbij artikelen over kinderen en artikelen in een andere taal dan Engels geëxcludeerd.

De aantallen geselecteerde artikelen die full-tekst zijn beoordeeld zijn per onderwerp weergegeven in onderstaande tabel.


Opbrengst literatuursearch:

Naam bestand

Referenties in literatuur-search

Referenties in literatuur-selectie

Referenties in literatuur-beoordeling

Systematische reviews voor alle onderwerpen

med 20110614 P alg electrolytsystrev vanaf 2001

61

Algemene oriëntatie, niet gebruikt voor evidence

Hypernatriëmie

med 20110614 P focus hypernatriemiesystrev

1

1>

13

med 20110614 P focus hypernatriemieepidemiolobservat

50

24

med 20110614 P focus hypernatriemie diagnose

22

5

0

med 20110614 P focus hypernatriemie correction rate

4

2

1

med 20110614 P focus hypernatriemie behandeling

43

10

Hyponatriëmie

med 20110614 P hyponatriemiesystrev vanaf 2001

45

18

0

med 20110614 P hyponatriemie diagnose vanaf 2001

38

12

8

med 20110614 P hyponatriemiecorrectionrate vanaf 2001

90

11

2

med 20110614 P hyponatriemie complicaties oedeem

33

16

5

med 20110614 P focus hyponatriemievasopressins

110

29

11

med 20110614 P focus hyponatriemie etiologie vanaf 2001

53

27

12

med 20110614 P focus hyponatriemieepsn vanaf 2001

19

med 20110614 P focus hyponatriemiedemyelinisatie

61

34

22

Hyperkaliëmie

med 20110614 P focus hyperkaliemiasystrev

3

3

0

med 20110614 P focus hyperkaliemia diagnose

31

10

7

med 20110614 P focus hyperkaliemia safety patient

4

3

3

med 20110614 P focus hyperkaliemia therapie dialyse diuretica

2

0

0

med 20110614 P focus hyperkaliemia therapie

102

32

8

Hypokaliëmie

med 20110614 P hypokaliemia focus systrev

7

2

2>

med 20110823 vr 1 hypokaliemie prognose systrev

5

1

med 20110823 vr1 hypokaliemie prognose observat

86

27

4>

med 20110823 vr2 shift systrev

38

7>

8

med 20110823 vr2 shift oorzaken rct na 2004

5

4

med 20110823 vr2 shift obervat na 2004

10

4

med 20110823 vr2 shift oorzaken obervat na 2004

3

0

med 20110823 vr3 diuretica systrev of rct na 2004

14

5

7

med 20110823 vr3 diuretica observat na 2004

14

7

med 20110823 vr4 safety na 2004

6

2

4*

med 20110823 vr4 safety extra na 2004>

5

1

med 20110823 vr5 magnesium systrevrctobservat na 2004

11

3

2

med 20110823 vr5 magnesium na 2004

53

3

med 20110823 vr5 magnesium extra na 2004

38

4

Cochrane Library CCTR

cl·cctr·20110615·electrolyt

67

Geen selectie

-

* Inclusief artikelen die bij een andere deelsearch werden gevonden en van toepassing bleken te zijn op dit onderwerp